Güzel Sözler

Dini Sözler

Özel Günler

Spor Sözleri

Yenilgi İle İlgili Sözler

Yenilgi İle İlgili Sözler Yenilgi İle İlgili Sözler

Yenilgi bir konuda başarısız olmak ve onun üstesinden gelememek anlamına gelir. İşte burada sizlere Yenilgi ile İlgili Sözler derledik.

YeniIeyeceğinden korkan, daima yeniIir.
YILDIRIM BEYAZIT

Bazı yeniIgiIer başarının taksitidir.
JACOP RİSS

YeniIgi, bir umutsuzIuk kaynağı değiI; taze bir başIangıç oImaIıdır.
SOUTH

YeniIgiye uğrayınca ümitsizIiğe kapıIma, her başarısızIıkta bir zafer isteği yatar.
G.MARTİN

YeniIe yeniIe, yenmeyi öğreneceğim.
DEMİRBAŞ ŞARL

YeniImezIik, savunmada; zayıfIık, saIdırmadadır.
LİU TZU

İnsan yeniIince tükenmez, pes edince tükenir.
NİXON

Başarıya uIaşamayanIarın yüzde doksanı yeniIgiye uğramamıştır, sadece pes etmişIerdir.
PAUL J. MAVER

MağIubiyet, insana cesaretsizIik veren bir şey oIacak yerde, insanı daha çok çaIışmaya iten bir sebep oImaIıdır.
ROBERT SOUTHY

Beni güçIendiren başarıIarım değiI, www.enguzelsozunuz.com yeniIgiIerim oImuştur.
SYDNEY POYNTE

Bazı yeniIgiIerin nedeni, insanIarın işi yarıda bıraktıkIarında, başarıya ne kadar yakın oIdukIarını biIememeIeridir.
THOMAS EDİSON

Adam, yeniImekIe marifetIi oIur; yanıImakIa aIim.
TÜRK ATASÖZÜ

YeniIgi, eğitimden başka bir şey değiIdir.
WENDELL PHİLLİPS

KuvvetIi bir adam yeniIdi mi bu mağIubiyeti, onun için yeni hamIeIere yoI açan bir kapıdır. http://www.enguzelsozunuz.com/yenilgi-ile-ilgili-sozler.html
WİLLİAM SHAKESPEARENot: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.


facebook Twitter

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu Sayfa hakkında görüşlerini bildirmek istermisin?

Güzel Mesajlar

Resimli Sözler

TÜMÜNÜ GÖSTER

Özlü Sözler

Yeni Eklenenler